Off page SEO

Posted Yorum yapınSEO Paylaşımları içinde yayınlandı

Çalışmaları birçok konuda ve farklı alanlarda sürdürülen çalışmalar olmaktadır. Bu geniş konu ve alanları iki ana başlıkta ayırabiliriz. Bunlardan ilki site içi çalışmaları olmakta. Site için olarak ifade edilen bu konularda sitenin ilk oluşturulmasından tüm son haline getirilene kadar ve içerikleri ile görünüşü konusundaki tüm detaylar yer almaktadır. Diğer başlıkta ise site dışı çalışmalarını sayabilirsiniz. Site dışı veya off page seo çalışmaları ise sitenin haricinde olan bölümler ile alakalı tüm alanlardaki çalışmaları içermekte. Her iki çalışma […]